Informatie

Voor wie?

  • Alle kinderen met geboortejaar 2021.
  • Oudere kinderen die nog niet ingeschreven zijn in een school.
  • Kinderen die veranderen van kleuter- of lagere school.

 Schoolkeuze

Voor het eerst naar school, een spannende stap voor je kind en voor jou als ouder! Het kiezen van een school is een belangrijke beslissing die je met de nodige zorg neemt. Ga hier zeker niet te licht over en neem de tijd om je voldoende te informeren. Neem een kijkje op de verschillende websites of ga persoonlijk langs.

Eerst aanmelden, dan inschrijven

  1. Aanmelden betekent dat je via deze website een of meerdere scholen van voorkeur voor je kind kiest. 
  2. Na de aanmeldingsperiode krijg je een aanmeldingsdocument met de gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven.
  3. Er kan overgegaan worden tot inschrijving op school. Als ouder maak je dan zelf een afspraak met deze school om je kind in te schrijven.

De inschrijving van je kind is pas definitief van zodra de leerlingenfiche ondertekend wordt in de school zelf. Dit betekent dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving van de school.

Hoe wordt je kind aan de school toegewezen?

Binnen de gemeente Opwijk geldt volgende ordening:

  1. Voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel:

Aanmelden

Inschrijven aangemelde leerlingen

van 9 tot en met 22 januari 2023

van 26 januari tot en met 16 februari 2023

 

Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijke voorrang.

Broers en zussen = alle kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen of dezelfde vader en moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

  1. Alle andere kinderen:

Aanmelden

Inschrijven aangemelde leerlingen

van 28 februari tot en met 21 maart 2023

van 24 april tot en met 15 mei 2023

 

Tijdens deze aanmeldingsperiode is het aangeraden om meerdere scholen van voorkeur aan te duiden om je kansen tot inschrijven te garanderen. Alle kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze. Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wilt sturen op de 1ste plaats. Zet na school 1, de school van je 2de voorkeur, en nadien de school van je 3de voorkeur, enzovoort. Je kan zelf bepalen hoeveel scholen van voorkeur je wenst aan te duiden. Laat je alleen leiden door je persoonlijk gevoel!

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats!

Zijn er meer aangemelde kinderen voor de school dan plaatsen ter beschikking?  Dan volgt er een ordening op basis van de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind. Het digitaal inschrijvingssysteem berekent deze wandelafstand. Bij een gelijke afstand tussen de school en het domicilieadres voor 2 of meerdere kinderen wordt de keuze bij toeval bepaald door een ingebouwd lotingssysteem.