Informatie

Voor wie?

  • Kinderen van het geboortejaar 2018.
  • Oudere kinderen die nog niet ingeschreven zijn in een school.
  • Kinderen die veranderen van kleuter- of lagere school.

 Eerst aanmelden, dan inschrijven

  1. Informeer je zo goed mogelijk. Neem een kijkje op de verschillende schoolwebsites of ga persoonlijk langs. Maak een schoolkeuze.
  2. Aanmelden betekent dat je via deze website een school voor je kind kiest. Het is aangeraden om meerdere scholen van voorkeur aan te duiden om je kansen tot inschrijven te garanderen.
  3. Na de aanmeldingsperiode krijg je een aanmeldingsdocument met de gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven.
  4. Er kan overgegaan worden tot inschrijving op school. Als ouder maak je dan zelf een afspraak met deze school om je kind in te schrijven.

De inschrijving van je kind is pas definitief van zodra de leerlingenfiche ondertekend wordt in de school zelf. Dit betekent dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving van de school.

Hoe wordt je kind aan de school toegewezen?

Binnen de gemeente Opwijk geldt volgende ordening:

  1. Voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel:

Aanmelden

Inschrijven aangemelde leerlingen

1 december 2019 – 20 december 2019

13 januari 2020 – 1 februari 2020

 

Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijke voorrang.

Broers en zussen = alle kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen of dezelfde vader en moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

  1. Alle andere kinderen:

Aanmelden

Inschrijven aangemelde leerlingen

2 maart 2020 – 31 maart 2020

4 mei 2020 – 26 mei 2020

 

Alle andere kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze. Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wilt sturen op de 1ste plaats. Zet na school 1, de school van je 2de voorkeur, en nadien de school van je 3de voorkeur, enzovoort. Je kan zelf bepalen hoeveel scholen van voorkeur je wenst aan te duiden, maar het is aangeraden om meerdere scholen van voorkeur op te geven. Laat je alleen leiden door je persoonlijk gevoel!

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats!

Zijn er meer aangemelde kinderen voor de school dan plaatsen ter beschikking?

Dan volgt er een ordening op basis van de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind. Het digitaal inschrijvingssysteem berekent deze wandelafstand. Bij een gelijke afstand tussen de school en het domicilieadres voor 2 of meerdere kinderen wordt de keuze bij toeval bepaald door een ingebouwd lotingssysteem.