Contact

Hulp nodig? Geen computer ter beschikking?

Je kan terecht bij:

  • Alle kleuter- en lagere scholen uit Opwijk
  • Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid: Marktstraat 55 – T 052 36 51 60 – E jeugddienst@opwijk.be
  • Sociaal Huis De Wegwijzer: Marktstraat 55 – T 0800 113 41 – E sociaalteam@opwijk.be
  • Bibliotheek – Kloosterstraat 7: Hier kan je enkel de computer gebruiken.

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Is er een probleem opgetreden tijdens het aanmelden? Of heb je een klacht over de toewijzing? Neem dan binnen de voorziene termijn contact op met Franky Saerens, deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid van de gemeente Opwijk. Hij is voorzitter van de ombudsdienst inschrijvingen en plaatst de ontvangen klacht op de agenda van de ombudsdienst.

Een klacht dien je binnen 15 dagen na vaststelling van de betwiste feiten schriftelijk of per e-mail in. Na deze termijn wordt een klacht als niet-ontvankelijk beschouwd. Jeugddienst - Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens - Marktstraat 55. E jeugddienst@opwijk.be