Contact

Hulp nodig? Geen computer ter beschikking?

Je kan terecht bij:

  • Alle kleuter- en lagere scholen uit Opwijk
  • Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid: Kloosterstraat 10 – T 052 36 51 60 – E jeugddienst@opwijk.be
  • Sociaal Huis De Wegwijzer: Kloosterstraat 10 – T 0800 113 41 – E dewegwijzer@opwijk.be
  • Bibliotheek – Kloosterstraat 7: Hier kan je enkel de computer gebruiken.

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Is er een probleem opgetreden tijdens het aanmelden? Of heb je een klacht over de toewijzing? Dan kan je binnen de voorziene termijn contact opnemen met Franky Saerens, de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid van de gemeente Opwijk. Deze is voorzitter van de lokale disfunctiecommissie en plaatst de ontvangen klacht op de agenda van de disfunctiecommissie.

Deze klacht dient binnen de 7 dagen na het ontvangen van het ticket van weigering ingediend te zijn om ontvankelijk te zijn. Deze klacht dient schriftelijk of per e-mail ingediend te worden. Jeugddienst - Deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid Franky Saerens - Kloosterstraat 10. E jeugddienst@opwijk.be