Welkom

Je kind inschrijven in school verloopt vanaf heden heel wat eenvoudiger. Voortaan maken alle kleuter- en lagere scholen van Opwijk (met uitzondering van het buitengewoon basisonderwijs) gebruik van het digitaal inschrijvingssysteem. 

Aan de hand van deze centrale aanmeldingsprocedure krijg je net als andere ouders dezelfde kans om je kind in te schrijven in de school van je keuze. Kamperen voor de schoolpoort hoeft bijgevolg niet.

Deze aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd door de gemeente Opwijk in samenwerking met de kleuter- en basisscholen: GBS De Boot Opwijk - De Leertrommel Opwijk - De Duizendpootrakkers Opwijk - Kleuterschool ’t Neerveldje Opwijk - ’t Luikertje Nijverseel - De Lettertuin Droeshout - De Knipoog Mazenzele.