Welkom

Je kind inschrijven in school verloopt vanaf heden heel wat eenvoudiger. Voortaan maken alle kleuter- en lagere scholen van Opwijk (met uitzondering van het buitengewoon basisonderwijs) gebruik van het digitaal inschrijvingssysteem. 

Het nieuwe inschrijvingssysteem is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse Regering om kampeertoestanden voor de schoolpoorten zinloos te maken. We willen binnen de gemeente Opwijk iedereen dezelfde kansen geven om zijn/haar kind in te schrijven in een school naar keuze. 

Deze aanmeldingsprocedure wordt georganiseerd door de gemeente Opwijk in samenwerking met de kleuter- en basisscholen: GBS De Boot Opwijk - De Leertrommel Opwijk - De Duizendpootrakkers Opwijk - Kleuterschool ’t Neerveldje Opwijk - ’t Luikertje Nijverseel - De Lettertuin Droeshout - De Knipoog Mazenzele.